Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 267/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie za rok 2017

Data podpisania: 2018/06/28

Data wejścia w życie: 2018/06/28


ZARZĄDZENIE NR 267/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie
za rok 2017


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r.
poz. 395, 398 i 650) oraz § 9 ust. 4 Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie stanowiącego
załącznik do Uchwały Nr XLIX/934/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie
nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
z 2013 r. poz. 1674 i 2502 oraz z 2014 r. poz. 2644) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury pod nazwą:
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie za rok 2017.
2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Kulltury, wytworzono: 2018/06/28, odpowiedzialny/a: Agata Stankiewicz, wprowadził/a: Ramona Czopko-Michnik, dnia: 2018/08/06 12:28:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ramona Czopko-Michnik 2018/08/06 12:28:56 nowa pozycja