Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 514/18 w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta oraz kolejnych zastępców

Data podpisania: 2018/12/03

Data wejścia w życie: 2018/12/03


                                       ZARZĄDZENIE NR 514/18
                               PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                           z dnia 3 grudnia 2018 r.


w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta oraz kolejnych zastępców


Na podstawie art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) z a r z ą d z a m, co następuje :
§ 1. Ustalam liczbę czterech zastępców Prezydenta Miasta Szczecin.
§ 2. Wskazuję Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta – Krzysztofa Soskę oraz kolejnych zastępców Prezydenta Miasta Szczecin :
1) Zastępca Prezydenta Miasta -Michał Przepiera;
2) Zastępca Prezydenta Miasta - Daniel Wacinkiewicz;
3) Zastępca Prezydenta Miasta -Anna Szotkowska.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 57/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta oraz kolejnych zastępców (zm. Zarządzenie Nr 76/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2017 r. )
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                     Prezydent Miasta

                                                     Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydzial Organizacyjny, wytworzono: 2018/12/03, odpowiedzialny/a: Grezgorz Łubian, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2018/12/05 07:40:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2018/12/05 07:40:57 nowa pozycja