Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 513/18 w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin

Data podpisania: 2018/12/04

Data wejścia w życie: 2018/12/03


                                   ZARZĄDZENIE NR 513/18
                           PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                       z dnia 3 grudnia 2018 r.


w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin


Na podstawie art.26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samoorządzie gminnym (Dz,U.
z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art.7 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1260 i 1669) zarządzam, co następuje:

§ 1. Z dniem 03 grudnia 2018 r. powołuję Panią ANNĘ SZOTKOWSKĄ na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                       Prezydent Miasta

                                                                       Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydzial Organizacyjny, wytworzono: 2018/12/03, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2018/12/04 15:28:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2018/12/04 15:28:05 nowa pozycja