Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 406/18 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Data podpisania: 2018/09/12

Data wejścia w życie: 2018/09/12


ZARZĄDZENIE NR 406/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 12 września 2018 r.


w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej


    Na podstawie § 17 ust. 5 Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIII/1226/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 3783) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję Komisję Kwalifikacyjną do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Szczecin z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2018 roku w następującym składzie:


Przewodnicząca:
1)Iwona Potrykus - Wydział Oświaty
Członkowie:
2)Edyta Ksiąg - Wydział Oświaty
3)Bożena Tworek - Wydział Oświaty
4)Aneta Serdyńska - Wydział Oświaty
5)Anna Kaczkiełło - Wydział Oświaty
6)Wioletta Zmorzyńska - Wydział Oświaty
7)Piotr Spunda - Wydział Oświaty
8)Hanna Sokołowska - Związek Nauczycielstwa Polskiego
9)Mirosława Mazurczak - NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania
10)Jolanta Sylwanowicz -KNSZZ Solidarność '80
11)Beata Ptak - ZZ „Solidarność Ludzi Pracy”
12)Barbara Stępień - NSZZ „Solidarność”-80
13)Maria Doroszko - OZZ Pracowników Oświaty Nie Będących Nauczycielami
14)Grzegorz Śmigielski – WZZ „Solidarność-Oświata”.


§ 2. 1 Członkom Komisji Kwalifikacyjnej nie będącym pracownikami Urzędu Miasta Szczecin, poleca się przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją zadań Komisji, o których mowa w § 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.


2. Członkowie Komisji, o których mowa w ust. 1 składają oświadczenia w formie pisemnej o zachowaniu tajemnicy w związku z poleceniem przetwarzania danych osobowych służących realizacji zadań Komisji.


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2018/09/18, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2018/09/18 10:21:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2018/09/18 10:21:48 nowa pozycja