Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 34/18 w sprawie dnia wolnego od pracy

Data podpisania: 2018/01/22

Data wejścia w życie: 2018/01/22


                                                 ZARZĄDZENIE NR 34/18
                                         PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                 z dnia 22 stycznia 2018 r.

                                          w sprawie dnia wolnego od pracy

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 ) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, poz. 2138, 2255, z 2017r., poz. 962, poz. 60) zarządzam, co
następuje:

§ 1. Ustalam dzień 30 kwietnia 2018 r. ( poniedziałek ) dniem wolnym od pracy dla pracowników
Urzędu Miasta Szczecin.
§ 2. Dzień wolny, o którym mowa w § 1 zarządzenia, ustalono w zamian za dzień
6 stycznia 2018 r.- Święto Trzech Króli.
§ 3. Ustalony w § 1 dzień wolny stanowi obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin (jeden dzień
pracy) w okresie rozliczeniowym, w którym święto będące dniem wolnym od pracy wystąpiło
w innym dniu tygodnia niż niedziela.
§ 4. Zobowiązuję Dyrektorów Wydziałów (Kierowników Biur) do poinformowania pracowników
kierowanych przez nich jednostek organizacyjnych o ustaleniach zarządzenia.
§ 5. Zobowiązuję Dyrektora Biura Prezydenta Miasta w Urzędzie Miasta Szczecin do
poinformowania mieszkańców Szczecina o ustaleniach wynikających z zarządzenia w zakresie działań
związanych z komunikacją społeczną i informacyjną miasta.
§ 6. Zobowiązuję Dyrektora Biura Obsługi Urzędu w Urzędzie Miasta Szczecin do
poinformowania mieszkańców Szczecina o ustaleniach wynikających z zarządzenia w zakresie działań
związanych z administrowaniem budynku Urzędu Miasta Szczecin.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

                                                                                                Prezydent Miasta
                                                                                                  Piotr Krzystek


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2018/01/22, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Ewelina Walewska, dnia: 2018/01/24 10:08:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewelina Walewska 2018/01/24 10:08:50 modyfikacja wartości
Ewelina Walewska 2018/01/24 10:07:55 modyfikacja wartości
Ewelina Walewska 2018/01/24 10:07:20 nowa pozycja