Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 165/18 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds.realizacji Programu „Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie – Etap II-Program KAWKA”

Data podpisania: 2018/04/19

Data wejścia w życie: 2018/04/19


ZARZĄDZENIE NR 165/18

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 19.04.2018r.

 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds.realizacji Programu „Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie – Etap II-Program KAWKA”

 Na podstawie  § 10 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 562/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin(zm. Zarządzenie Nr 48/18 Prezydenta Miasta Szczecin  z dnia   26 stycznia 2018r. ) w związku z realizacją Programu „Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie –Etap II –Program KAWKA”  współfinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   zarządzam co następuje:    

 § 1.W Zarządzeniu Nr 112/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2016r.  w sprawie powołania Zespołu ds.realizacji Programu „Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie – Etap II-Program KAWKA” (zm. Zarządzenie Nr 131/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2017r., Zarządzenie Nr 526/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia  6 grudnia 2017r., Zarządzenie Nr 99/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 marca 2018r.)  w § 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie :

         „ 4) Dariusz Matejski – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony  Środowiska.”

 §  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: WGKIOŚ, wytworzono: 2018/05/23, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Wioletta Lisińska, dnia: 2018/05/23 08:29:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Lisińska 2018/05/23 08:29:12 nowa pozycja