Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 524/18 uchylające zarządzenie w sprawie Drugiego Porozumienia Programowego dla Szczecina

Data podpisania: 2018/12/07

Data wejścia w życie: 2018/12/07


ZARZĄDZENIE NR 524/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 7 grudnia 2018 r.
uchylające zarządzenie w sprawie Drugiego Porozumienia Programowego dla Szczecina
Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz § 7 ust. 1 i 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 562/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 48/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 206/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 228/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2018 r.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Traci moc Zarządzenie Nr 234/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie Drugiego Porozumienia Programowego dla Szczecina (zm. Zarządzenie Nr 369/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 sierpnia 2018 r.).
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


 


udostępnił: BPM, wytworzono: 2018/12/12, odpowiedzialny/a: Katarzyna Konieczna, wprowadził/a: Iwona Łabaziewicz, dnia: 2019/01/03 14:46:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Łabaziewicz 2019/01/03 14:46:43 modyfikacja wartości
Katarzyna Konieczna 2018/12/12 11:21:29 nowa pozycja