Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 146/18 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta ds. rozwoju systemu komunikacji rowerowej

Data podpisania: 2018/04/03

Data wejścia w życie: 2018/04/03


                                          ZARZĄDZENIE NR 146/18
                                   PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                            z dnia 3 kwietnia 2018 r.

uchylające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta ds. rozwoju
systemu komunikacji rowerowej


Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin
stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 562/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
29 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin ( zm.
Zarządzenie Nr 48/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2018 r. ) zarządzam,
co następuje :


§ 1. Traci moc Zarządzenie Nr 384/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 sierpnia
2011 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta ds. rozwoju systemu komunikacji
rowerowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.


                                                                             Prezydent Miasta
                                                                               Piotr Krzystek
 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2018/04/03, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Ewelina Walewska, dnia: 2018/04/13 09:23:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewelina Walewska 2018/04/13 09:23:39 nowa pozycja