Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 333/18 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Koordynatora ds. Konsultacji Społecznych

Data podpisania: 2018/07/26

Data wejścia w życie: 2018/07/26


ZARZĄDZENIE NR 333/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 26 lipca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Koordynatora ds. Konsultacji Społecznych


Na podstawie § 8 ust. 5 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 857, z 2016 r. poz. 3243 oraz z 2017 r. poz. 345), zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 116/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia Koordynatora ds. Konsultacji Społecznych (zm. Zarządzenie Nr 68/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 lutego 2018 r.) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustanawiam Koordynatora ds. Konsultacji Społecznych w osobie Pani Magdaleny Błaszczyk - Dyrektora Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin, zwanego dalej Koordynatorem.”
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin
Michał Przepiera


Załączniki:

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2018/08/09, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2018/08/09 08:32:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2018/08/09 08:32:02 nowa pozycja