Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 99/18 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds.realizacji Programu „Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie – Etap II-Program KAWKA”

Data podpisania: 2018/03/02

Data wejścia w życie: 2018/03/02


ZARZĄDZENIE NR 99 /18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 2 marca 2018r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds.realizacji Programu „Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie – Etap II-Program KAWKA”

Na podstawie § 10 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 562/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin(zm. Zarządzenie Nr 48/18 Prezydenta Miasta z dnia 26 stycznia 2018r. ) w związku z realizacją Programu „Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie –Etap II –Program KAWKA” współfinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 112/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2016r. w sprawie powołania Zespołu ds.realizacji Programu „Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie – Etap II-Program KAWKA” (zm. Zarządzenie Nr 131/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2017r., Zarządzenie Nr 526/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 grudnia 2017r.) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Powołuję Zespół ds.realizacji Programu pn.”Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie-Etap II-Program KAWKA”, zwany dalej Zespołem, w składzie:

Przewodniczący Zespołu- Koordynator Programu:

1) Marcin Pawlicki – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Członkowie:

Specjalista ds. nadzoru, kontaktów i współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i z ostatecznymi odbiorcami korzyści:
2) Kamila Bogusławska - Dyrektor Biura Strategii
3) Dorota Kozanecka – Zastępca Dyrektora Biura Strategii

Specjalista ds.nadzoru, kontaktów i współpracy z ostatecznymi odbiorcami korzyści:
4) Barbara Stępień - Kierownik Referatu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Specjalista ds. realizacji Programu:
5) Bartosz Bera – Główny Specjalista w Biurze Strategii

Specjalista ds. rozliczenia Programu:
6) Joanna Ostatek – Główny Specjalista w Biurze Strategii

Specjalista ds. wdrażania i realizacji Programu:
7) Agnieszka Laba - Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Specjalista ds. przygotowania i monitorowania realizacji porozumień z Ostatecznymi Odbiorcami Korzyści oraz weryfikacji i realizacji wniosków Wydziału Zarządzania Finansami Miasta o przekazanie środków do Ostatecznych Odbiorców Korzyści:
8) Hanna Matusz - Główny Specjalista w Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Specjalista ds. księgowości wewnętrznej:
9) Beata Mazur - Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
10) Elżbieta Szarlej - Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Specjalista ds. planowania i weryfikowania budżetu oraz bieżącego monitorowania wydatkowania środków w kontekście zapisów w budżecie miasta:

11) Alicja Prociak - Główny Specjalista w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
12) Inga Karłowska – Główny Specjalista Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Specjalista ds. rejestracji zaangażowania zobowiązań umów:
13) Katarzyna Zdanowicz- Główny Specjalista w Wydziale Księgowości

Specjalista ds. księgowania:
14) Wanda Okraszewska – Inspektor w Wydziale Księgowości
15) Barbara Szewczyk – Inspektor w Wydziale Księgowości
16) Magdalena Mackus - Główny Specjalista w Wydziale Księgowości

Specjalista ds. rozliczeń finansowych:
17) Elżbieta Janina Kowalczyk - Inspektor w Wydziale Księgowości
18) Elżbieta Jankowska - Podinspektor w Wydziale Księgowości

Specjalista ds. wynagrodzeń i rozliczeń świadczeń pracowniczych:
19) Małgorzata Krywka - Główny Specjalista w Wydziale Księgowości

Specjalista ds. planowania, monitorowania i weryfikowania budżetu Programu:
20) Barbara Szczepaniak – Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Finansami Miasta
21) Dorota Szut - Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Finansami Miasta”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Zarządzenie Nr 99/18 - kliknij i pobierz


udostępnił: WGKIOŚ, wytworzono: 2018/03/22, odpowiedzialny/a: B.Stępień, wprowadził/a: Anna Brzozowska, dnia: 2018/03/22 08:44:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Brzozowska 2018/03/22 08:44:18 modyfikacja wartości
Anna Brzozowska 2018/03/22 08:42:49 nowa pozycja