Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 62/18 w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2018/02/05

Data wejścia w życie: 2018/02/05


Zarządzenie Nr 62/18
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 5 lutego 2018 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), zarządzam, co następuje:

§ 1. Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, przekaże nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 z siedzibą w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65 – samochód osobowy Mercedes Vito, nr rejestracyjny ZS 6449H, nr VIN WDF63970313292950.

§ 2. Przekazanie składnika majątkowego, o którym mowa w § 1, nastąpi w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy, zawierający wartość przekazanego składnika majątkowego. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro Obsługi Urzędu, wytworzono: 2018/03/07, odpowiedzialny/a: dyrektor Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej, wprowadził/a: Elżbieta Stolarz, dnia: 2018/03/07 13:17:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Elżbieta Stolarz 2018/03/07 13:17:10 nowa pozycja