Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 497/18 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy.

Data podpisania: 2018/11/23

Data wejścia w życie: 2018/11/23


                                                           ZARZĄDZENIE NR 497/18
                                                    PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                             z dnia 23 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy 

                                                                                              

          Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz § 31 ust. 13 regulaminu pracy, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 535/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Szczecin, zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Praca w Biurze Obsługi Interesantów, w Urzędzie Stanu Cywilnego na stanowiskach ds. aktualizacji rejestru PESEL oraz wydawania odpisów i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego oraz praca w filli wykonywana jest w poniedziałek:
1) 24 grudnia 2018 r. od godz. 7.30 do godz. 15.30;
2) 31 grudnia 2018 r. od godz. 7.30 do godz. 15.30.
2. Harmonogram czasu pracy obejmujacy miesiąc grudzień 2018 r. podaje się do wiadomości pracownikom do dnia 23 listopada 2018 r.
3. Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 2, Dyrektor Biura Obsługi Interesantów oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przekazują Wydziałowi Organizacyjnemu do dnia 27 listopada 2018 r.
§ 2. Zobowiązuję Dyrektorów Wydziałów (Kierowników Biur) do poinformowania pracowników kierowanych przez nich jednostek organizacyjnych o ustaleniach zarządzenia.
§ 3. Zobowiązuję Dyrektora Biura Prezydenta Miasta w Urzędzie Miasta Szczecin do
poinformowania mieszkańców Szczecina o ustaleniach wynikających z zarządzenia w zakresie działań związanych z komunikacją społeczną i informacyjną miasta.
§ 4. Zobowiązuję Dyrektora Biura Obsługi Urzędu w Urzędzie Miasta Szczecin do poinformowania mieszkańców Szczecina o ustaleniach wynikających z zarządzenia w zakresie działań związanych z administrowaniem budynku Urzędu Miasta Szczecin.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

                                              Prezydent Miasta

                                              Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2018/11/23, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2018/11/23 15:20:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2018/11/23 15:20:01 modyfikacja wartości
Katarzyna Bojaruniec 2018/11/23 15:14:19 modyfikacja wartości
Katarzyna Bojaruniec 2018/11/23 15:05:32 modyfikacja wartości
Katarzyna Bojaruniec 2018/11/23 15:03:25 nowa pozycja