Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 407/18 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2018 rok

Data podpisania: 2018/09/12

Data wejścia w życie: 2018/09/12


Zarządzenie Nr 407/18
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 12 września 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz § 19 Uchwały Nr XXXVI/1053/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 5469 oraz z 2018 r. poz. 1541, 2177 i 3140) w związku z § 12 Uchwały Nr XLIV/1265/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 6/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2018 r. (zm. Zarządzenie Nr 15/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 51/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 53/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 54/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 66/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 lutego 2018 r., Zarządzenie Nr 88/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2018 r., Zarządzenie Nr 93/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2018 r., Zarządzenie Nr 121/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 129/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 132/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 138/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 151/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 kwietnia 2018 r.,  Zarządzenie Nr 152/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 178/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 183/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 187/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 188/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 224/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 225/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 250/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2018 r., Zarządzenie Nr 263/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2018 r., Zarządzenie Nr 279/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2018 r., Zarządzenie Nr 280/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2018 r., Zarządzenie Nr 294/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 lipca 2018 r., Zarządzenie Nr 303/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 lipca 2018 r., Zarządzenie Nr 317/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 lipca 2018 r., Zarządzenie Nr 359/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 sierpnia 2018 r., Zarządzenie Nr 360/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 sierpnia 2018 r., Zarządzenie Nr 382/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 sierpnia 2018 r., Zarządzenie Nr 389/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 sierpnia 2018 r.), wprowadzam zmiany w:

1) załączniku Nr 1 - Zestawienie zbiorcze dochodów na 2018 rok według klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia,

2) załączniku Nr 2 - Układ wykonawczy dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia,

3) załączniku Nr 3 - Zestawienie zbiorcze wydatków na 2018 rok według klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia,

4) załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia,

5) załączniku Nr 5 - Zestawienie zbiorcze przychodów i rozchodów według dysponentów na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załącznikach Nr 3, 4 i Nr 5 do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2018/09/12, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2018/09/19 07:53:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2018/09/19 07:53:09 nowa pozycja