Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 118/18 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2018/03/21

Data wejścia w życie: 2018/03/21


ZARZĄDZENIE NR 118/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Zespół Szkół Budowlanych w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 20 w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 11 w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 74 w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 4 do zarządzenia.
§ 5. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 5 do zarządzenia.
§ 6. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 35 w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 6 do zarządzenia.
§ 7. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 37 w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 7 do zarządzenia.
§ 8. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 46 w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 8 do zarządzenia.
§ 9. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 18 w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 9 do zarządzenia.
§ 10. Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w zarządzeniu, nastąpi w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze, zawierające wartość przekazanych składników majątkowych.
§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Szczecin.
§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

Krzysztof Soska
 


udostępnił: Wydział Informatyki, wytworzono: 2018/03/28, odpowiedzialny/a: Janusz Żyliński, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2018/03/28 09:10:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2018/03/28 09:10:06 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/03/28 09:06:36 nowa pozycja