Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 78/18 w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy IV Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie, Szkoły Podstawowej nr 8 w Szczecinie oraz Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, powstałych z przekształcenia gimnazjów

Data podpisania: 2018/02/16

Data wejścia w życie: 2018/02/16


ZARZĄDZENIE NR 78/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 16 lutego 2018 r.


w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy IV Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie, Szkoły Podstawowej nr 8 w Szczecinie oraz Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, powstałych z przekształcenia gimnazjów


    Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, poz. 949, poz. 2203) zarządzam co następuje:


§ 1.
Rodzice uczniów, którzy w roku szkolnym 2017/2018 ukończą klasę III szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin, w której są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy III, mogą składać wnioski o przyjęcie do klasy IV w roku szkolnym 2018/2019 Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie, Szkoły Podstawowej nr 8 w Szczecinie oraz Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, powstałych z przekształcenia gimnazjum.


§ 2. Wnioski, o których mowa w § 1, mogą być składane w terminie od 5 marca 2018 r. do 21 marca 2018 r. do dyrektora publicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin, powstałej z przekształcenia gimnazjum.


§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2018/03/01, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2018/03/01 11:54:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2018/03/01 11:54:03 nowa pozycja