Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 170/18 zmieniające zarządzenie w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2018/04/20

Data wejścia w życie: 2018/04/20


Zarządzenie Nr 170/18
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130)  zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 50/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin w załączniku nr 1 w tabeli uchyla się pozycję 6.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Sportu Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


udostępnił: Wydział Sportu, wytworzono: 2018/05/10, odpowiedzialny/a: Krzysztof Kupis, wprowadził/a: Łukasz Wybraniec, dnia: 2018/05/10 09:06:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Łukasz Wybraniec 2018/05/10 09:06:13 nowa pozycja