Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 328/18 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów

Data podpisania: 2018/07/25

Data wejścia w życie: 2018/07/25


Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 562/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzeniem Nr 48/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2018 r., Zarządzeniem Nr 206/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 maja 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 228/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2018 r.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustanawiam Pełnomocnika do spraw wyborów Pana Rafała Miszczuka - Dyrektora Biura Rady Miasta Urzędu Miasta Szczecin.
§ 2. 1. Zadaniem Pełnomocnika do spraw wyborów jest zapewnienie obsługi administracyjnej właściwej terytorialnie komisji wyborczej oraz wykonywanie zadań związanych z organizacją wyborów na obszarze Gminy Miasto Szczecin.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 55/16 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Załączniki:

udostępnił: BRM, wytworzono: 2018/07/27, odpowiedzialny/a: Marta Czapiewska, wprowadził/a: Marta Wikieł, dnia: 2018/07/27 12:04:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Wikieł 2018/07/27 12:04:27 nowa pozycja