Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 263/18 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2018 rok

Data podpisania: 2018/06/26

Data wejścia w życie: 2018/06/26


Zarządzenie Nr 263/18
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 26 czerwca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000), w związku z § 12 Uchwały Nr XLII/1201/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 5469 oraz z 2018 r. poz. 1541 i 2177) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 6/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2018 r. (zm. Zarządzenie Nr 15/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 51/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 53/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 54/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 66/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 lutego 2018 r., Zarządzenie Nr 88/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2018 r., Zarządzenie Nr 93/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2018 r., Zarządzenie Nr 121/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 129/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 132/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 138/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 151/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 152/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 178/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 183/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 187/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 188/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 224/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 225/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 250/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2018 r.), wprowadzam zmiany w:

1) załączniku Nr 1 - Zestawienie zbiorcze dochodów na 2018 rok według klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

2) załączniku  Nr 2 - Układ wykonawczy dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,

3) załączniku Nr 3 - Zestawienie zbiorcze wydatków na 2018 rok według klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,

4) załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia,

5) załączniku Nr 5 - Zestawienie zbiorcze przychodów i rozchodów według dysponentów na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załącznikach Nr 2, 4 i Nr 5 do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2018/06/26, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2018/07/03 08:10:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2018/07/03 08:10:42 modyfikacja wartości
Kamila Sander 2018/07/03 08:09:49 modyfikacja wartości
Kamila Sander 2018/07/03 07:52:41 nowa pozycja