Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 548/18 w sprawie ustalenia listy szkół publicznych, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, które otrzymają dotację w 2019 roku

Data podpisania: 2018/12/20

Data wejścia w życie: 2018/12/20


ZARZĄDZENIE NR 548/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia listy szkół publicznych, dla których Gmina Miasta Szczecin nie jest organem
prowadzącym, które otrzymają dotację w 2019 roku

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245) oraz § 7 Trybu udzielania
i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
dla publicznych przedszkoli oraz szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem
prowadzącym, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr
XXXVI/1072/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
dla publicznych przedszkoli oraz szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem
prowadzącym, funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 5471 oraz z 2018 r. poz. 750, 3340 i 4215) zarządzam, co
następuje:

§ 1. Ustalam listę dotowanych szkół publicznych, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest
organem prowadzącym, które złożyły wniosek o udzielenie dotacji na 2019 r., jak w załączniku do
zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                  Prezydent Miasta
                                                                                                  Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2018/12/20, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału Oświaty, wprowadził/a: Jolanta Cętka-Sobotkiewicz, dnia: 2018/12/28 11:55:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jolanta Cętka-Sobotkiewicz 2018/12/28 11:55:43 nowa pozycja