Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 103/18 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły, placówki

Data podpisania: 2018/03/05

Data wejścia w życie: 2018/03/05


ZARZĄDZENIE NR 103/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 5 marca 2018 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły, placówki


    Na podstawie art. 63 ust. 14, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949 i poz. 2203) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora:


1) Przedszkola Publicznego Nr 13 w Szczecinie, w składzie określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 2 w Szczecinie, w składzie określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) Przedszkola Publicznego Nr 58 w Szczecinie, w składzie określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) Szkoły Podstawowej Nr 65 w Szczecinie, w składzie określonym w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

Krzysztof Soska
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2018/03/12, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2018/03/12 11:54:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2018/03/12 11:54:32 nowa pozycja