Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 25/18 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2018/01/16

Data wejścia w życie: 2018/01/16


ZARZĄDZENIE NR 25/18

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) zarządzam, co następuje:

§ 1. Jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin pn. Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie przekazuje nieodpłatnie na rzecz:

1) jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin pn. Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej"
w Szczecinie składniki majątkowe wykazane w załączniku Nr 1 do Zarządzenia;

2) jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin pn. Dom Pomocy Społecznej "DomKombatanta" w Szczecinie składniki majątkowe wykazane w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w §1 nastąpi w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze zawierające wartość przekazanych składników majątkowych.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Szczecinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta

Zastępca Prezydenta Miasta

Daniel Wacinkiewicz


udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2018/01/16, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Magdalena Czajkowska, dnia: 2018/01/23 09:20:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Magdalena Czajkowska 2018/01/23 09:20:28 modyfikacja wartości
Magdalena Czajkowska 2018/01/23 09:19:22 nowa pozycja