Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 277/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trafostacji Sztuki w Szczecinie za rok 2017

Data podpisania: 2018/06/28

Data wejścia w życie: 2018/06/28


ZARZĄDZENIE NR 277/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trafostacji Sztuki w Szczecinie za rok 2017

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r.
poz. 395, 398 i 650) oraz § 10 ust. 5 Statutu Trafostacji Sztuki Szczecin stanowiącego załącznik do
Uchwały Nr XVIII/517/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia
i nadania Statutu instytucji kultury pod nazwą: ,,Trafostacja Sztuki” w Szczecinie (Dz.Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 1000 oraz z 2017 r. poz. 2680) zarządzam, co następuje:
 

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury pod nazwą:
Trafostacja Sztuki w Szczecinie za rok 2017.
2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia.
 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Kultury, wytworzono: 2018/06/28, odpowiedzialny/a: Agata Stankiewicz, wprowadził/a: Ramona Czopko-Michnik, dnia: 2018/08/06 13:19:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ramona Czopko-Michnik 2018/08/06 13:19:55 nowa pozycja