Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 505/18 w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin

Data podpisania: 2018/11/27

Data wejścia w życie: 2018/11/27


                                            ZARZĄDZENIE NR 505/18

                                     PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

                                           z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin

Na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., 1260 i 1669) zarządzam, co następuje:

§ 1. Z dniem 27 listopada 2018 roku odwołuję Pana MARCINA PAWLICKIEGO ze

stanowiska Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin.

§ 2. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                     Prezydent Miasta

                                                                                      Piotr Krzystek


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2018/11/27, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Ewelina Walewska, dnia: 2018/11/27 15:07:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewelina Walewska 2018/11/27 15:07:06 nowa pozycja