Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 500/18 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2018 rok

Data podpisania: 2018/11/26

Data wejścia w życie: 2018/11/26


Zarządzenie Nr 500/18
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz § 18 pkt 1 i 2 Uchwały Nr XXXVI/1053/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 5469 oraz z 2018 r. poz. 1541, 2177, 3140 i 4213) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków na 2018 rok według klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 6/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2018 rok (zm. Zarządzenie Nr 15/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 51/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 53/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 54/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 66/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 lutego 2018 r., Zarządzenie Nr 88/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2018 r., Zarządzenie Nr 93/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2018 r., Zarządzenie Nr 121/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 129/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 132/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 138/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 151/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 152/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 178/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 183/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 187/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 188/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 224/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 225/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 250/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2018 r., Zarządzenie Nr 263/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2018 r., Zarządzenie Nr 279/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2018 r., Zarządzenie Nr 280/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2018 r., Zarządzenie Nr 294/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 lipca 2018 r., Zarządzenie Nr 303/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 lipca 2018 r., Zarządzenie Nr 317/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 lipca 2018 r., Zarządzenie Nr 359/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 sierpnia 2018 r., Zarządzenie Nr 360/18  Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 sierpnia 2018 r., Zarządzenie Nr 382/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 sierpnia 2018 r., Zarządzenie Nr 389/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 sierpnia 2018 r., Zarządzenie Nr 407/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 września 2018 r., Zarządzenie Nr 421/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 września 2018 r., Zarządzenie Nr 422/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 września 2018 r., Zarządzenie Nr 441/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 października 2018 r., Zarządzenie Nr 442/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 października 2018 r., Zarządzenie Nr 446/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 października 2018 r., Zarządzenie Nr 453/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 października 2018 r., Zarządzenie Nr 465/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 października 2018 r., Zarządzenie Nr 466/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 października 2018 r., Zarządzenie Nr 479/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 listopada 2018 r.), wprowadzam zmiany w załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorowi Wydziału wymienionego w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2018/11/26, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2018/11/30 10:32:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2018/11/30 10:32:50 nowa pozycja