Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 508/18 zmieniające zarządzenie w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2018

Data podpisania: 2018/11/29

Data wejścia w życie: 2018/11/29


ZARZĄDZENIE NR 508/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 29 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne
zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2018

 


Na podstawie § 2 Uchwały Nr XXXIX/1140/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2018 (zm. Uchwała Nr XLIV/1284/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 września 2018 r.), zarządzam, co następuje:


§ 1. W Zarządzeniu Nr 457/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 października 2018 r. w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2018, załącznik dotyczący przesunięcia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.


§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie i Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.


§ 3. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. społecznych.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2018/11/29, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Agnieszka Zmysłowska-Czerwińska, dnia: 2018/12/10 12:36:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Zmysłowska-Czerwińska 2018/12/10 12:36:37 modyfikacja wartości
Agnieszka Zmysłowska-Czerwińska 2018/12/10 11:52:03 nowa pozycja