Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 39/18 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Data podpisania: 2018/01/23

Data wejścia w życie: 2018/01/23


W Zarządzeniu Nr 4/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetragowej do udzielenia zamówienia publicznego na: "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę zajezdni Golęcin w ramach zadania pod nazwą "Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie - ETAP II" § 2 otrzymuje brzmienie: Zadaniem Komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie - ETAP II, Rozbudowa i przebudowa układu drogowego ul. Wiszesława dla zadania pn. Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin".


udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publcznych, wytworzono: 2018/01/29, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miulch , wprowadził/a: Wioleta Sadowska, dnia: 2018/01/29 15:02:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioleta Sadowska 2018/01/29 15:02:16 nowa pozycja