Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 550/18 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kapituły Międzynarodowych Nagród Żeglarskich

Data podpisania: 2018/12/21

Data wejścia w życie: 2018/12/21


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz § 22 ust. 3 Regulaminu przyznawania Międzynarodowych Nagród
Żeglarskich Szczecina, stanowiacego Załącznik do Zarządzenia Nr 531/18 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania Międzynarodowych Nagród
Żeglarskich Szczecina zarządzam, co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu Nr 26/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie
powołania Kapituły Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina (zm. Zarządzenie Nr 57/18
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2018 r.) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) Agnieszka Skrzypulec - reprezentantka Polski w żeglarstwie, uczestniczka letnich igrzysk
olimpijskich, medalistka Mistrzostw Polski, Europy i Świata;".
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Prezydenta Miasta Urzędu Miasta
Szczecin.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


udostępnił: BPM, wytworzono: 2019/01/07, odpowiedzialny/a: E.Olszak, wprowadził/a: Ewelina Olszak, dnia: 2019/01/07 11:12:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewelina Olszak 2019/01/07 11:12:11 nowa pozycja