Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 531/18 w sprawie Regulaminu przyznawania Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina

Data podpisania: 2018/12/12

Data wejścia w życie: 2018/12/12


w sprawie Regulaminu przyznawania Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.

poz. 994, 1000, 1349 i 1432) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustanawia się Regulamin przyznawania Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina,

w brzmieniu stanowiącym załacznik do zarządzenia, zwany dalej Regulaminem.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Prezydenta Miasta Urzędu Miasta

Szczecin.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 538/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie Regulaminu przyznawania Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: BPM, wytworzono: 2018/12/17, odpowiedzialny/a: E Olszak, wprowadził/a: Ewelina Olszak, dnia: 2018/12/17 08:34:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewelina Olszak 2018/12/17 08:34:58 nowa pozycja