Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 297/18 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego - Szczeciński Budżet Obywatelski 2019

Data podpisania: 2018/07/05

Data wejścia w życie: 2018/07/05


ZARZĄDZENIE NR 297/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 5 lipca 2018 r.


w sprawie powołania Zespołu Opiniującego - Szczeciński Budżet Obywatelski 2019

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 562/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 48/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 206/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 228/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2018 r.) w związku z § 6 ust. 3 Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XXI/490/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 3243) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Zespół Opiniujący zadania złożone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 w składzie:

Przedstawiciele Mieszkańców Szczecina:

1) Wojciech Krygier;
2) Jarosław Warchoł;
3) Małgorzata Zychowicz - Prus;
4) Piotr Bandurka;
5) Radosław Adamski;
6) Marek Kowalczyk;

Przedstawiciele Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

7) Aleksandra Białonowicz;
8) Dorota Korczyńska;
9) Mirosław Gosieniecki;

Radni Miasta Szczecin:

10) Urszula Pańka;
11) Marek Duklanowski;
12) Rafał Niburski;
13) Marek Kolbowicz;

Przedstawiciel Urzędu Miasta Szczecin:

14) Magdalena Błaszczyk.

2. Zadaniem Zespołu Opiniującego jest przygotowanie wstępnych oraz ostatecznych list zadań do głosowania o charakterze ogólnomiejskim i dzielnicowym w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną, w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019.
§ 2. Obsługę administracyjno - organizacyjną Zespołu Opiniującego zapewnia Biuro Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2018/07/12, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2018/07/12 09:06:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2018/07/12 09:06:17 nowa pozycja