Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 85/18 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta ds. Społeczeństwa Informacyjnego

Data podpisania: 2018/02/22

Data wejścia w życie: 2018/02/22


                                      ZARZĄDZENIE NR 85/18
                             PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                       z dnia 22 lutego 2018 r.


uchylające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta ds.
Społeczeństwa Informacyjnego


Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin
stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 562/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
29 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin ( zm.
Zarządzenie Nr 48/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2018 r.) zarządzam,
co następuje :


§ 1. Traci moc Zarządzenie Nr 114/08 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 12 marca
2008 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta ds. Społeczeństwa Informacyjnego.


§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.


                                                                          
  wz. Prezydenta Miasta
                                                                       Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                Krzysztof Soska


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2018/02/22, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Ewelina Walewska, dnia: 2018/02/28 13:23:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewelina Walewska 2018/02/28 13:23:14 nowa pozycja