Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 28/18 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania

Data podpisania: 2018/01/16

Data wejścia w życie: 2018/01/16


ZARZĄDZENIE NR 28/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 16 stycznia 2018 r.


w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych


Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203), zarządzam, co następuje:


§ 1. Określa się na rok szkolny 2018/2019 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Określa się na rok szkolny 2018/2019 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych - załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Oświaty.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

Daniel Wacinkiewicz
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2018/01/18, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Kinga Grudzińska, dnia: 2018/01/18 11:04:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Grudzińska 2018/01/18 11:04:32 nowa pozycja