Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 371/18 w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul.Kruczej 17 w Szczecinie

Data podpisania: 2018/08/16

Data wejścia w życie: 2018/08/16


ZARZĄDZENIE NR 371/18

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 16 sierpnia 2018 r.


w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul.Kruczej 17 w Szczecinie


Na podstawie art. 35 ust. 2 i art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) w związku z  art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) oraz § 3 pkt 3 lit. a Procedury naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze - kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 127/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (zm. zarządzenie Nr 35/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2013 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję ds. naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie w składzie:

Przewodniczący:

1) Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta

Członkowie:

2) Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta

3) Grzegorz Łubian - Dyrektor Wydziału Organizacyjnego

4) Beata Bugajska - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych

5) Marta Giezek - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

6) Dorota Pudło-Żylińska - Dyrektor Wydziału Księgowości

7) Iwona Miller-Rutkowska - Dyrektor Biura ds. Zamowień Publicznych

8) Agnieszka Królikowska - Kierownik Referatu  w Wydziale Organizacyjnym

Sekretarz:

9) Anetta Kieszkowska - Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym.

§ 2. Zadaniem komisji ds. naboru jest przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami spełniającymi wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta ” im. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie.

§ 3. Szczegółowe zasady, metody i techniki naboru określa Regulamin pracy komisji ds. naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej, stanowiący załącznik Nr 4 do Procedury naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 127/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (zm.: zarządzenie Nr 35/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2013 r.).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyuny, wytworzono: 2018/08/22, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Aneta Kieszkowska, dnia: 2018/08/22 10:19:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Kieszkowska 2018/08/22 10:19:41 nowa pozycja