Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 217/18 w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2018/05/23

Data wejścia w życie: 2018/05/23


ZARZĄDZENIE NR 217/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 23  maja 2018 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego Urzędu Miasta Szczecin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz.130) zarządzam, co następuje :

§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, składnik majątkowy Urzędu Miasta Szczecin - Ogrodzenie boiska - obiekt sportowy WISKORD o numerze inwentarzowym 290- 0000-00167.

§ 2. Przekazanie składnika majątkowego nastąpi w oparciu o protokół zdawczo - odbiorczy zawierający wartość przekazanego składnika majątkowego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Sportu Urzędu Miasta Szczecin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Sportu , wytworzono: 2018/06/05, odpowiedzialny/a: Krzysztof Kupis, wprowadził/a: Joanna Woźnicka, dnia: 2018/06/05 14:20:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Woźnicka 2018/06/05 14:20:26 nowa pozycja