Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 8/18 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin ustawami na 2018 rok

Data podpisania: 2018/01/09

Data wejścia w życie: 2018/01/09


ZARZĄDZENIE NR 8/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 9 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin ustawami na 2018 rok

    Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin na 2018 rok odrębnymi ustawami - dotacje, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.
§ 2. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin na 2018 rok odrębnymi ustawami - wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.
§ 3. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin na 2018 rok odrębnymi ustawami - dochody budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

                    Prezydent Miasta

                      Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2018/01/09, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Siewruk, dnia: 2018/01/12 13:40:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Siewruk 2018/01/12 13:40:22 nowa pozycja