Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 273/18 w sprawie zatwierdzenia spraawozdania finansowego Szczecińskiej Agencji Artystycznej w Szczecinie za rok 2017

Data podpisania: 2018/06/28

Data wejścia w życie: 2018/06/28


ZARZĄDZENIE NR 273/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szczecińskiej Agencji Artystycznej w
Szczecinie za rok 2017

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r.
poz. 395, 398 i 650) oraz § 9 ust. 4 Statutu Szczecińskiej Agencji Artystycznej stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr XLIX/929/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie nadania
Statutu Szczecińskiej Agencji Artystycznej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz.1670
oraz z 2015 r. poz.4685) zarządzam, co następuje:
 

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury pod nazwą:
Szczecińska Agencja Artystyczna w Szczecinie za rok 2017.
2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia.
 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Kultury, wytworzono: 2018/06/28, odpowiedzialny/a: Agata Stankiewicz, wprowadził/a: Ramona Czopko-Michnik, dnia: 2018/08/06 13:04:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ramona Czopko-Michnik 2018/08/06 13:04:17 nowa pozycja