Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 485/18 w sprawie nieodpłatnego przekazania rzeczowych aktywów obrotowych Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2018/11/15

Data wejścia w życie: 2018/11/15


Zarządzenie Nr 485/18
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania rzeczowych aktywów obrotowych Urzędu Miasta Szczecin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Miejski Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Szczecinie, rzeczowe aktywa obrotowe Urzędu Miasta Szczecin - banery tematyczne „Szczecin Kibicuje” o wymiarach 3 x 1 m, w ilości 25 sztuk.

§ 2. Przekazanie rzeczowych aktywów obrotowych, o których mowa w §1, nastąpi w oparciu o protokół zdawczo – odbiorczy zawierający wartość przekazanych rzeczowych aktywów obrotowych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Obsługi Urzędu Miasta Szczecin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

wz. Prezydenta Miasta

Zastępca Prezydenta Miasta

Krzysztof Soska


udostępnił: Wydział Sportu, wytworzono: 2018/11/16, odpowiedzialny/a: Michał Jarmułowicz, wprowadził/a: Łukasz Wybraniec, dnia: 2018/11/16 12:51:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Łukasz Wybraniec 2018/11/16 12:51:27 nowa pozycja