Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 198/18 w sprawie odwołania upoważnień do przetwarzania danych osobowych

Data podpisania: 2018/05/09

Data wejścia w życie: 2018/05/09


                                      ZARZĄDZENIE NR 198/18
                               PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                             z dnia 9 maja 2018 r.


w sprawie odwołania upoważnień do przetwarzania danych osobowych


Na podstawie art. 33 ust. 3 oraz 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 35 ust. 2 w związku
z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) zarządzam, co następuje :
§ 1. 1. Odwołuję wszystkie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Miasta Szczecin w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych
zbiorach ewidencyjnych oraz w systemach informatycznych, także w przypadku
przetwarzania danych poza zbiorem danych.
2. Z dniem 25 maja 2018 r. tracą moc upoważnienia, o których mowa w ust. 1.
§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.
                                              

                                         Prezydent Miasta
                                         Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydzial Organizacyjny, wytworzono: 2018/05/09, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2018/05/18 14:17:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2018/05/18 14:17:52 nowa pozycja