Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 220/18 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Data podpisania: 2018/05/25

Data wejścia w życie: 2018/05/25


                                       ZARZĄDZENIE NR 220/18
                                PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                             z dnia 25 maja 2018 r.


uchylające zarządzenie w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130)
oraz art. 158 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
poz. 1000) zarządzam, co następuje:
§ 1. Traci moc Zarządzenie Nr 243/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                   Prezydent Miasta
                                                   Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydzial Organizacyjny, wytworzono: 2018/05/25, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2018/06/05 14:29:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2018/06/05 14:29:38 nowa pozycja