Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 518/18 ZARZĄDZENIE NR 518/18 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego

Data podpisania: 2018/12/05

Data wejścia w życie: 2018/12/05


ZARZĄDZENIE NR 518/18

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin do przeprowadzenia

postępowania i udzielenia zamówienia publicznego

Na podstawie art.16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) i art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznacza się jednostkę budżetową Gminy Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na rzecz jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin na zakup i dostawę artykułów biurowych (papieru) na 2019 rok dla nw. jednostek zgodnie z zapotrzebowaniem:

1) Szczecińskie Centrum Świadczeń przy ul. Kadłubka 12 w Szczecinie,

2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Sikorskiego 3 w Szczecinie,

3) Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie,

4) Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie,

5) Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Tartacznej 14 w Szczecinie,

6) Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Macierewicza przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie,

7) Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23 w Szczecinie,

8) Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie przy ul. Śląskiej 54.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek budżetowych, o których mowa w § 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


udostępnił: WSS UM Szczecin, wytworzono: 2018/12/05, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych, wprowadził/a: Alicja Narożna, dnia: 2018/12/11 12:34:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Narożna 2018/12/11 12:34:54 nowa pozycja