Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 452/18 w sprawie określenia wskaźnika premii regulaminowej w 2018 roku

Data podpisania: 2018/10/23

Data wejścia w życie: 2018/10/23


ZARZĄDZENIE NR 452/18 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 22 października 2018 r.
w sprawie określenia wskaźnika premii regulaminowej w 2018 roku


Na podstawie § 22 ust. 3 regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 14/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam wskaźnik procentowy premii regulaminowej w 2018 roku w wysokości 19% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracownika przysługującego pracownikowi w miesiącu poprzedzającym przyznanie premii.

§ 2. Zobowiązuję Dyrektorów Wydziałów (Kierowników Biur) Urzędu Miasta Szczecin do poinformowania pracowników nadzorowanych jednostek organizacyjnych Urzędu o ustaleniach zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2018/10/23, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Aneta Kieszkowska, dnia: 2018/10/23 13:48:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Kieszkowska 2018/10/23 13:48:07 nowa pozycja