Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 499/18 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego

Data podpisania: 2018/11/23

Data wejścia w życie: 2018/11/23


ZARZĄDZENIE NR 499/18

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 23 listopada 2018 r.

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin do przeprowadzenia

postępowania i udzielenia zamówienia publicznego

 

Na podstawie art.16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) i art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się jednostkę budżetową Gminy Miasto Szczecin pn. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na rzecz jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin na zakup i dostawę dla nw. jednostek artykułów biurowych na 2019 rok (z wyłączeniem papieru), zgodnie z zapotrzebowaniem:

1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie,

2) Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie,

3) Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie,

4) Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Tartacznej 14 w Szczecinie,

5) Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie przy ul. Kadłubka 12,

6) Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Macierewicza w Szczecinie przy ul. Wszystkich Świętych 66,

7) Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie przy ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23,

8) Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie przy ul. Śląskiej 54.

2. Wyznacza się jednostkę budżetową Gminy Miasto Szczecin pn. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na rzecz jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin na bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej Pb - 95, oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG na stacjach benzynowych wykonawcy w 2019 roku, dla nw. jednostek, zgodnie z zapotrzebowaniem:

1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Sikorskiego 3,

2) Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie,

3) Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie przy ul. Kruczej 17 .

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek budżetowych, o których mowa w § 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

 


udostępnił: WSS UM SZCZECIN, wytworzono: 2018/11/23, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych, wprowadził/a: Alicja Narożna, dnia: 2018/12/11 12:20:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Narożna 2018/12/11 12:20:13 nowa pozycja