Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 555/18 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta ds. kontaktów i współpracy z uczelniami wyższymi w Gminie Miasto Szczecin

Data podpisania: 2018/12/31

Data wejścia w życie: 2019/01/01


                                      ZARZĄDZENIE NR 555/18

                                          PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

                                                   z dnia 31 grudnia 2018 r.

uchylające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta ds. kontaktów

i współpracy z uczelniami wyższymi w Gminie Miasto Szczecin

 

Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego

Załącznik do Zarządzenia Nr 562/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 48/18 Prezydenta Miasta

Szczecin z dnia 26 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 206/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia

16 maja 2018 r. oraz Zarządzenie Nr 228/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2018 r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Traci moc Zarządzenie Nr 521/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta ds. kontaktów i współpracy z uczelniami wyższymi

w Gminie Miasto Szczecin.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

                                                                                               Prezydent Miasta

                                                                                                 Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2018/12/31, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Ewelina Walewska, dnia: 2018/12/31 14:24:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewelina Walewska 2018/12/31 14:24:58 modyfikacja wartości
Ewelina Walewska 2018/12/31 14:23:52 nowa pozycja