Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 26/18 w sprawie powołania Kapituły Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina

Data podpisania: 2018/01/16

Data wejścia w życie: 2018/01/16


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) oraz § 21 ust.3 Regulaminu przyznawania Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 538/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu przyznawania Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina, zarządzam co następuje: 

§ 1. Powołuje się Kapitułę Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina, zwaną w dalszej części zarządzenia Kapitułą w składzie:
1) Janusz Charkiewicz - kapitan jachtowy, działacz żeglarski, członek zarządu Zachodniopomorskiego 
Okręgowego Związku Żeglarskiego, prezes Klubu Kapitanów Samotników, członek zarządu Yacht Klubu Polski;
2) Wojciech Jacobson - kapitan jachtowy, członek Jacht Klubu Akademickiego Związku Sportowego 
w Szczecinie, współtowarzysz morskich podróży kapitana Ludomira Mączki; 
3) Radosław Kowalczyk - kapitan jachtowy, członek Klubu Żeglarskiego Bryza w Goleniowie, członek 
zarządu Klubu Kapitanów Samotników, Yacht Klubu Rzeczypospolitej w Świnoujściu oraz oceanTEAM;
4) Maciej Krzeptowski - dr nauk przyrodniczych, muzealnik morski, kapitan jachtowy, działacz 
żeglarski, honorowy Ambasador Szczecina, honorowy członek Rotary Club w Szczecinie, Członek Yacht Klubu Rzeczypospolitej Polskiej;
5) Piotr Owczarski - żeglarz, kajakarz, członek Komisji Historii Zachodniopomorskiego Okręgowego 
Związku Żeglarskiego, Yacht Klubu Szczecin, pomysłodawca Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina, Alei Żeglarzy w Szczecinie, organizator wypraw żeglarskich i kajakowych dla młodzieży; 
6) Timm Stütz - artysta fotografik, publicysta i tłumacz, miłośnik i popularyzator pomorskich łodzi Zeesboot’ów, honorowy członek Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego, autor wystaw fotograficznych i publikacji, w tym o tematyce morskiej; 
7) Leszek Zdawski - wicekomandor Floty Jachtowej Pomerania Rotary Club Szczecin, członek Rotary Club w Szczecinie, współwłaściciel firmy Legra sc; 
8) Witold Zdrojewski - kapitan jachtowy, komandor Jacht Klubu Akademickiego Związku Sportowego w 
Szczecinie; 
9) Hartmut Maertzke - komandor Stettiner Yacht Clubu z Lubeki (komandor Szczecińskiego Klubu Żeglarskiego); 
10) Michał Kaczmarczyk - Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Szczecin; 
11) Ireneusz Nowak - Prezes Zarządu Żeglugi Szczecińskiej Sp. z o.o. 
§ 2. Kapituła zostaje powołana w celu rozstrzygania konkursu o Międzynarodowe Nagrody Żeglarskie Szczecina w następujących kategoriach:
1)Nagroda imienia kapitana Ludomira Mączki;
2)Rejs Roku – Nagroda imienia Wyszaka;
3)Żeglarz Roku;
4)Regatowiec Roku – Nagroda imienia kapitana Kazimierza „Kuby”Jaworskiego;
5)Popularyzator Żeglarstwa – Nagroda imienia kapitana Kazimierza Haski;
6)Nagroda Kota Umbriagi;
7)Nagroda Kulturalna Żeglarskiego Szczecina;
8)Wydarzenie Żeglarskie;
9)Młody Żeglarz Roku;
10) Żeglarska Nagroda Specjalna.
§ 3. Kapituła w rozstrzygnięciach konkursowych działa w oparciu o Regulamin przyznawania Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina, stanowiący Załącznik do Zarządzenia Nr 538/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu przyznawania Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina. 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Szczecin.
§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 486/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 grudnia 2016 r. 
w sprawie powołania Kapituły Nagród Żeglarskich Szczecina. 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta 

Daniel Wacinkiewicz

 


udostępnił: BPM, wytworzono: 2018/01/18, odpowiedzialny/a: E Olszak, wprowadził/a: Ewelina Olszak, dnia: 2018/01/18 11:24:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewelina Olszak 2018/01/18 11:24:40 nowa pozycja