Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 538/18 w sprawie regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2018/12/18

Data wejścia w życie: 2018/12/18


ZARZĄDZENIE NR 538/18

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 17 grudnia 2018 r.


w sprawie regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Szczecin


Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 poz. 1260 i 1669) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam regulamin dokonywania okresowych ocen pracownikow samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Szczecin, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. 1. Pierwszą ocenę okresową według zasad wprowadzonych zarządzeniem przeprowadza się do 31 stycznia 2019 r. w oparciu o skrócony arkusz oceny.

2. Pierwsza ocena obejmuje okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

3. W przypadku braku możliwości dokonania oceny za okres wskazany w ust. 2 oceny dokonuje się za inny okres, przy czym okres ten powinien obejmować co najmniej 6 miesięcy.

§ 3. 1. Kolejną ocenę okresową według zasad wprowadzonych zarządzeniem przeprowadza się w miesiącach: wrzesień - październik 2020 r.

2. Kolejna ocena obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.08.2020 r.

3. W przypadku braku mozliwości dokonania oceny za okres wskazany w ust. 2 oceny dokonuje się za inny okres, przy czym okres ten powinien obejmować co najmniej 6 miesięcy.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 430/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 września 2009 r. w sprawie regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych (zm. Zarządzenie Nr 637/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 grudnia 2010 r. oraz Zarządzenie Nr 10/11 z dnia 17 stycznia 2011 r.).

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Prezydent Miasta
Piotr Krzystek
 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2018/12/18, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Aneta Kieszkowska, dnia: 2018/12/18 13:38:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Kieszkowska 2018/12/18 13:38:12 modyfikacja wartości
Aneta Kieszkowska 2018/12/18 13:31:34 nowa pozycja