Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 193/18 ZARZĄDZENIE NR 193/18 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2018

Data podpisania: 2018/04/27

Data wejścia w życie: 2018/04/27


ZARZĄDZENIE NR 193/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania dotyczące rehabilitacji
zawodowej i społecznej na rok 2018


Na podstawie § 2 Uchwały Nr XXXIX/1140/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2018 zarządzam, co następuje:


§ 1. Dokonuje się przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2018 według załącznika do niniejszego Zarządzenia.


§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.


§ 3. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. społecznych.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2018/04/27, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Agnieszka Zmysłowska-Czerwińska, dnia: 2018/05/08 12:24:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Zmysłowska-Czerwińska 2018/05/08 12:24:55 nowa pozycja