Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 470/18 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej "Dom

Data podpisania: 2018/10/31

Data wejścia w życie: 2018/10/31


ZARZĄDZENIE NR 470/18

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej "Dom

Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie

Na podstawie art. 36 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz § 4

ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie

domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta

i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie, w brzmieniu stanowiącym

załącznik do zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Dom

Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie.

 

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 211/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta

i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: WSS, wytworzono: 2018/10/31, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Kamila Bujel, dnia: 2018/11/05 12:45:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Bujel 2018/11/05 12:45:08 modyfikacja wartości
Kamila Bujel 2018/11/05 11:53:11 modyfikacja wartości
Kamila Bujel 2018/11/05 11:52:06 nowa pozycja