Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 551/18 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2018/12/24

Data wejścia w życie: 2018/12/24


Zarządzenie Nr 551/18
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 24 grudnia 2018 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Jana Pawła II, ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Jagiellońska 59, 70-382 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Romera 2, 71-246 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 37 im. kpt. ż.w. Antoniego Ledóchowskiego, ul. Lucjana Rydla 6, 70-382 Szczecin oraz ul. Zofii Nałkowskiej 33, 70-785 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Witkiewicza 40, 71-122 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Młodych Europejczyków, ul. Brodnicka 10, 71-044 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 10. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9, ul. Małkowskiego 12, 70-306 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 11. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. XVI Liceum Ogólnokształcące, ul. Dunikowskiego 1, 70-123 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 12. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Konstanteego Ildefonsa Gałczyńskiego, ul. Floriana Szarego 12, 70-743 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 13. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. kmdra ppor. J. Grudzińskiego, ul. Dąbrówki 10, 71-826 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 13 do niniejszego zarządzenia.

§ 14. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Orląt Lwowskich, ul. Bałtycka 1A, 70-880 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 14 do niniejszego zarządzenia.

§ 15. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Jana Brzechwy, ul. Rymarska 22A, 70-702 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 15 do niniejszego zarządzenia.

§ 16. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 44 im. ppor. Emilii Gierczak, ul. Karpacka 29, 71-872 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 16 do niniejszego zarządzenia.

§ 17. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. UNICEFU, ul. Emilii Plater 20, 71-632 Szczecin ul. Dubois 38, 71-610 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 17 do niniejszego zarządzenia.

§ 18. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 65, ul. Młodzieży Polskiej 9, 70-774 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 18 do niniejszego zarządzenia.

§ 19. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Wł. Szafera 7, 71-245 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 19 do niniejszego zarządzenia.

§ 20. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja, ul. Gen. Sowińskiego 3, 70-236 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 20 do niniejszego zarządzenia.

§ 21. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. Unisławy 26, 71-413 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 21 do niniejszego zarządzenia.

§ 22. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 54, ul. Gen. L. Rayskiego 9, 70-407 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 22 do niniejszego zarządzenia.

§ 23. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 67 im. Jana Brzechwy, ul. Wielkopolska 14, 70-450 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 23 do niniejszego zarządzenia.

§ 24. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Przedszkole Publiczne Nr 33, ul. Piotra Ściegiennego 65, 70-352 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 24 do niniejszego zarządzenia.

§ 25. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Przedszkole Publiczne Nr 37, ul. Jagiellońska 61, 70-382 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 25 do niniejszego zarządzenia.

§ 26. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2, ul. Jagiellońska 58, 70-382 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 26 do niniejszego zarządzenia.

§ 27. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Jagiellońska 65, 70-382 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 27 do niniejszego zarządzenia.

§ 28. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ul. Pomorska 150, 70-812 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 28 do niniejszego zarządzenia.

§ 29. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Przedszkole Publiczne Nr 10, ul. Wołogoska 5, 71-131 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 29 do niniejszego zarządzenia.

§ 30. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Przedszkole Publiczne Nr 30, ul. Piotra Skargi 18, 71-423 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 30 do niniejszego zarządzenia.

§ 31. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Przedszkole Publiczne Nr 4, ul. Ogińskiego 9, 71-481 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 31 do niniejszego zarządzenia.

§ 32. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Mariusza Zaruskiego, ul. Miernicza 10, 70-823 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 32 do niniejszego zarządzenia.

§ 33. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 71 im. Bogusława X i Anny Jagiellonki, ul. Bośniacka 7, 70-842 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 33 do niniejszego zarządzenia.

§ 34. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Przedszkole Publiczne Nr 58, ul. Marlicza 26, 71-246 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 34 do niniejszego zarządzenia.

§ 35. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Przedszkole Publiczne Nr 60, ul. Romera 5, 71-246 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 35 do niniejszego zarządzenia.

§ 36. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Przedszkole Publiczne Nr 73, ul. Ceglana 4, 71-636 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 36 do niniejszego zarządzenia.

§ 37. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Przedszkole Publiczne Nr 72, ul. Zygmunta Felczaka 14, 71-417 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 37 do niniejszego zarządzenia.

§ 38. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Przedszkole Publiczne Nr 48 "Leśna Gromada", ul. 9 Maja 13, 70-136 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 38 do niniejszego zarządzenia.

§ 39. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Przedszkole Publiczne Nr 31, ul. Monte Cassino 17, 70-467 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 39 do niniejszego zarządzenia.

§ 40. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 21, ul. Malczewskiego 23, 71-612 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 40 do niniejszego zarządzenia.

§ 41. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Przedszkole Publiczne Nr 67, ul. Cegielskiego 9, 71-543 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 41 do niniejszego zarządzenia.

§ 42. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Przedszkole Publiczne Nr 5, ul. Tomaszowska 6, 71-671 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 42 do niniejszego zarządzenia.

§ 43. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Przedszkole Publiczne Nr 41, ul. Malczewskiego 24, 71-612 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 43 do niniejszego zarządzenia.

§ 44. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Szkolne Schronisko Młodzieżowe "CUMA", ul. Monte Cassino 19A, 70-467 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 44 do niniejszego zarządzenia.

§ 45. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Kształcenia Sportowego, ul. Lucjana Rydla 49, 70-783 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 45 do niniejszego zarządzenia.

§ 46. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 51, ul. Jodłowa 21, 71-114 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 46 do niniejszego zarządzenia.

§ 47. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego, ul. Tadeusza Zawadzkiego 75, 71-246 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 47 do niniejszego zarządzenia.

§ 48. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 56, ul. Malczewskiego 22, 71-612 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 48 do niniejszego zarządzenia.

§ 49. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Zespół Szkół Nr 8, ul. 3 Maja 1A, 70-214 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 49 do niniejszego zarządzenia.

§ 50. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Zespół Szkół Nr 5, ul. Budziszyńska 2, 70-023 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 50 do niniejszego zarządzenia.

§ 51. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Pałac Młodzieży Pomorskie Centrum Edukacji, Al. Piastów 7, 70-327 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 51 do niniejszego zarządzenia.

§ 52. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 48, ul. Czorsztyńska 35, 71-201 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 52 do niniejszego zarządzenia.

§ 53. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Reymonta 23, 71-276 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 53 do niniejszego zarządzenia.

§ 54. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Zespół Szkół Budowlanych, ul. Unisławy 32/33, 71-402 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 54 do niniejszego zarządzenia.

§ 55. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Budzysza Wosia 8/9, 71-273 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 55 do niniejszego zarządzenia.

§ 56. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Komuny Paryskiej 20, 71-681 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 56 do niniejszego zarządzenia.

§ 57. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 74, ul. Seledynowa 50, 70-781 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 57 do niniejszego zarządzenia.

§ 58. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 42, ul. Hoża 25, 71-699 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 58 do niniejszego zarządzenia.

§ 59. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 63, ul. Grodzka 23, 70-543 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 59 do niniejszego zarządzenia.

§ 60. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 1, Al. Piastów 1A, 70-327 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 60 do niniejszego zarządzenia.

§ 61. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 68, ul. Zakole 1A, 71-454 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 61 do niniejszego zarządzenia.

§ 62. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Dobrzyńska 2, 70-025 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 62 do niniejszego zarządzenia.

§ 63. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Kazimierza Królewicza 63, 71-551 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 63 do niniejszego zarządzenia.

§ 64. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Chobolańska 20, 71-023 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 64 do niniejszego zarządzenia.

§ 65. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Strzałowska 27A, 71-730 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 65 do niniejszego zarządzenia.

§ 66. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Edukacji Ogrodniczej, ul. Batalionów Chłopskicch 115, 70-760 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 66 do niniejszego zarządzenia.

§ 67. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 67 do niniejszego zarządzenia.

§ 68. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Zespół Szkół Samochodowych, ul. Klonowica 14, 71-244 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 68 do niniejszego zarządzenia.

§ 69. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Zespół Szkół Rzemieślniczych, ul. Chmielewskiego 19, 70-028 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 69 do niniejszego zarządzenia.

§ 70. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Ofiar Oświęcimia 14, 71537 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 70 do niniejszego zarządzenia.

§ 71. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych, ul. Racibora 60, 71-631 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 71 do niniejszego zarządzenia.

§ 72. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Bursa Szkolna Nr 2 w Zespóle Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. Pokoju 48, 71-739 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 72 do niniejszego zarządzenia.

§ 73. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących, ul. Grzymińska 6, 71-711 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 73 do niniejszego zarządzenia.

§ 74. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta", ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 74 do niniejszego zarządzenia.

§ 75. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 75 do niniejszego zarządzenia.

§ 76. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Dom Pomocy Społecznej, ul. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 76 do niniejszego zarządzenia.

§ 77. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Zakład Usług Komunalnych, ul. Ku Słońcu 125A, 71-080 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 77 do niniejszego zarządzenia.

§ 78. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Zespół Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej, ul. Kusocińskiego3, 70-237 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 78 do niniejszego zarządzenia.

§ 79. Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w załącznikach nr 1-78 niniejszego zarządzenia nastąpi w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze, zawierające wartość przekazanych składników majątkowych.

§ 80. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Obsługi Urzędu Urzędu Miasta Szczecin.

§ 81. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Biuro Obsługi Urzędu, wytworzono: 2019/01/02, odpowiedzialny/a: Ewa Słodkowska, wprowadził/a: Elżbieta Stolarz, dnia: 2019/01/02 13:53:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Elżbieta Stolarz 2019/01/02 13:53:44 nowa pozycja