Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 304/18 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

Data podpisania: 2018/07/10

Data wejścia w życie: 2018/07/10


ZARZĄDZENIE NR 304/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 10 lipca 2018 r.

 

w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły    Na podstawie art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290) oraz § 8 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) zarządzam, co następuje:


§ 1.
Unieważniam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 68 w Szczecinie przeprowadzony w dniu 13 czerwca 2018 r. i zarządzam jego ponowne przeprowadzenie.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.


§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

Krzysztof Soska
 


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2018/07/16, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2018/07/16 11:29:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2018/07/16 11:29:22 nowa pozycja