Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 171/18 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Data podpisania: 2018/04/23

Data wejścia w życie: 2018/04/23


Zadaniem Komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup 25 miejsc całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej przeznaczonym dla osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych".


udostępnił: , wytworzono: 2018/04/24, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Małgorzata Kaczmarek, dnia: 2018/04/24 12:26:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Kaczmarek 2018/04/24 12:26:41 nowa pozycja