Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 547/18 w sprawie ustalenia listy placówek, które otrzymają dotację w 2019 roku

Data podpisania: 2018/12/20

Data wejścia w życie: 2018/12/20


ZARZĄDZENIE NR 547/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia listy placówek niepublicznych, które otrzymają dotację w 2019 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245) oraz § 7 Trybu udzielania
i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek
funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr
XXXVI/1071/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek
funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r.
poz. 5470 oraz z 2018 r. poz. 749, 3339 i 4214) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam listę placówek niepublicznych: poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz
placówek oświatowo-wychowawczych, które otrzymają dotację w 2019 r. i złożyły wniosek o jej
udzielenie, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                              Prezydent Miasta
                                                                                              Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2018/12/20, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału Oświaty, wprowadził/a: Jolanta Cętka-Sobotkiewicz, dnia: 2018/12/28 11:36:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jolanta Cętka-Sobotkiewicz 2018/12/28 11:36:05 nowa pozycja